Beige Chinchillas

CHS Beige činčil Jihoamerických

třídy hodnocení

Zařazení činčil do klasifikačních tříd a seznam sledovaných znaků ve skupinách dle důležitosti

 1. třída:

Špičkové zvíře ve všech sledovaných znacích.

 2. třída:

Nerušící chyby ve znacích třetí skupiny (ostrost a struktura pásu, hedvábnost a lesk) a ve znacích druhé skupiny (šíře a linie břicha, tvar zvířete, elastičnost vlasu, osiny, intenzita závoje – rozsah – hloubka, jasnost pásu).

Pouze mírné chyby ve dvou znacích. V základních znacích (hustota kožešiny, délka vlasu, vzrůst zvířete, jasnost závoje, kožešinový vzor, břicho) bez výhrad.

3. třída:

Nerušící chyby ve znacích druhé a třetí skupiny. V základních znacích nesmí být zvíře hodnoceno hůře, jak ve třetím stupni jednotlivého znaku a to pouze ve dvou znacích.

 4. třída:

Chyby v základních znacích ve větším rozsahu, které snižují kvalitu zvířete (výrazně viditelné chyby).

 5. třída

Chyby ve znacích v této skupině nesplňují základní požadavky pro chovné zvíře.

 6. třída

Zvířata mají závažné vady, nevhodné pro chov.